A csodák mindig halkan zörgetnek

Szepesi Maria

“A csodák mindig halkan zörgetnek ajtódon. Ha azt mondod, csak a szél zúg odakint, kavics koccant az üveghez, vagy néhány száraz falevél rezzent a földön, s ülve maradsz, a csoda kivűl reked. Te nem nyitottál ajtót neki…. Ha nem volna a csoda igaz, nem tudnál róla.

Boldog az az ember, aki úgy éli léte teljességét, hogy nem felejtkezik meg az újjászületés és elhalás örök váltakozásáról. A nappalba nem kapaszkodik görcsösen, az ejszakától nem fél oktalan rémülettel. Úgy fogadja az anyag törvények kettős ütemét, mint örökkeletű szellemének soron következő állomását végtelenből végtelenbe tartó vándorútján.

A gyermek és a bolond egyaránt boldog, mert nem les múltba és jövőbe, nem ismeri a halált, tehát nem fél tőle, a halhatatlan jelenben él!

A félelem a sötétség árnyéka, az erőtlenség víziója. Az öröm a kimeríthetetlen életerő forrása.

Örülj bátran minden pillanatnak, amellyel a sors megajándékozott. Aggódó menekülésed a jelen tiszta örömétől bűntudatból fakad. Azt hiszed: az öröm bűn, amelyért büntetés jár. Pedig e bűntudat éppen a pillanat kreatív örömének elmúlasztásából születik.
Az öröm művészete abban áll, hogy önmagából táplálkozik. Nem szorul alkalomra, erőltetett csiholásra, mert akkor szalmalánggá válik, amelynek ellobbanása után mélyebbnek tűnik a sötétség.

A gyógyító öröm egyenetes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdés nélküli, s végtelenbe rezgő derűvel világítja meg a körülötte hullámzó erős szimbólumokban kifejeződő jelbeszédet.

Ettől a pillanattól kezdve élj a teremtés isteni örömében! Teremtsd újra gondolatvilágodat! Mágikus gyakorlattal hangold át viszonylatodat a külvilággal!

Csak egyfajta öröm van: az, amelyik az örökkévaló élet biztonságából fakad. Minden más örömképzet, villanó átmenet inger és kielégülés között.” Szepes Mária – Füveskönyvek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s